0
ثبت سفارش
تعداد
عنوان

  استاندارد " تافی و آبنبات - ویژگی ها و روش های آزمون نخستین بار " در سال 1350 تدوین شد . این استاندارد براساس پیشنهادهای رسیده و بررسی توسط موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و تایید کمیسیون های مربوط برای سومین بار مورد تجدید نظر قرار گرفت و در هفتصد و هجدهمین اجلاس کمیته ملی خوراک و فرآورده های کشاورزی مورخ 1386/12/20 تصویب شد .

                                                    /Portals/0/711%20%20%20%20_1.pdf

    

        

    

 

   استاندارد روغن ها و چربی های خوراکی _ ویژگی روغن سویا نخستین بار در سال 1358 تهیه شد . این استاندارد براساس پیشنهاهای رسیده و بررسی و تایید کمیسیون های مربوطه برای اولین بار مورد تجدید نظر قرار گرفت و در دویست و شصت و نهمین جلسه کمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی مورخ 1378/12/17 تصویب شد.

                                                               /Portals/0/2392%20%20_1.pdf
  

 

 

 

   استاندارد " روغن ها و چربی های خوراکی _ روغن سرخ کردنی _ ویژگی ها و روش های آزمون " نخستین بار در سال 1374 تدوین شد . این استاندارد براساس پیشنهادهای رسیده و بررسی توسط کمیسیون های مربوط برای دومین بار مورد تجدیدنظر قرار گرفت و یک هزار و چهارصدو چهل و هفتمین اجلاسیه کمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی مورخ 94/7/14 تصویب شد .

                                            استاندارد 4152 روغن خوراکی

 

 

 

 

  استاندارد " گلاب_ ویژگی ها " نخستین بار در سال 1354 تهیه شد . این استاندارد براساس پیشنهادهای رسیده و بررسی توسط (جامعه ی کنترل کیفیت فارس ) برای دومین بار مورد تجدید نظر قرار گرفت و در یک هزار و پنجاه و چهارمین جلسه کمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی مورخ 90/3/25 تصویب شد.

                                                            /Portals/0/5759-_1.pdf

 

 

 

 

   هدف ازتدوین این استاندارد ، تعیین ویژگی های فیزیکی ، شیمیایی ،میکروبیولوژیکی،نمونه برداری ،بسته بندی، نشانه گذاری برای محصولات مرغ پخته شده آماده مصرف منجمد تولیدی داخل کشور یاوارداتی می باشد ،که شامل ماهیچه تکه ای شکل دهی شده یا چرخ شده شکل دهی شده ، با پوشش پودر سوخاری یا بدون پوشش پودر سوخاری، دارای ادویه یا بدون ادویه (ساده) ، ناگت، برگر سوخاری، مرغ مارینادی برش های گوشت مرغ ، می باشد، که کاملا پخته و به روش سریع یک به یک 1 منجمد گردیده ودرظروف تجاری مجاز قابل قبول و مناسب برای مواد غذایی ، بسته بندی شده، است.

                                               /Portals/0/frize-_poultry_product-9868_1.pdf

 

 

 

سبزی های تازه خردشده و منجمد بسته بندی شده آماده مصرف - ویژگی ها و روش های » استاندارد که توسط کمسیون های مربوطه تهیه و تدوین شده و هفتصد و چهلمین اجلاسیه کمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی مورخ  87/3/22 مورد تصویب قرار گرفته است. اینک به استناد بند یک ماده 3 قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب بهمن ماه 1371 به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می شود..

                                              /Portals/0/10080%20%20%20%20_1.PDF

 

 

 

 

 

 

  استاندارد " میکروبیولوژی مواد غذایی ، خوراک دام و آب_ آماده سازی ، ساخت ، ذخیره سازی و آزمون عملکرد محیط های کشت " که پیش نویس آن در کمیسیون های مربوط تهیه و تدوین شده است و در سیصد و هشتاد و هفتمین اجلاس کمیته ملی استاندارد بیولوژی و میکروبیولوژیکی مورخ 1394/2/5 مورد تصویب قرار گرفته است ، اینک به استناد بند یک ماده 3 قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ، مصوب بهمن ماه 1371 ، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می شود.

                                                                    /Portals/0/%20%208663_1.pdf